• ST Taxatiediensten

    Herbouwwaardetaxaties

Vereniging van Eigenaars

Voorkom onderverzekering

Als bestuurder of beheerder van een Vereniging van Eigenaars (VvE) draagt u de verantwoordelijkheid voor het regelen van een opstalverzekering voor het gebouw. Het vermijden van onderverzekering is van cruciaal belang om financiële risico's te voorkomen. Om te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij, is het noodzakelijk om elke vijf tot zes jaar een taxatie van de herbouwwaarde van het gebouw te laten uitvoeren.

Met een nauwkeurige taxatie van St Taxatiediensten minimaliseert u het risico van onderverzekering en beschermt u uzelf tegen de kosten van eventuele schade. Ons ervaren team levert een volledig taxatierapport waarin zelfs eventuele milieubelastende bouwmaterialen, zoals asbest, worden vermeld. Het taxatierapport, inclusief index-clausule, blijft geldig gedurende 5-6 jaar, terwijl de herbouwwaarde jaarlijks wordt aangepast op basis van het indexcijfer.

Door uw gebouwencomplex te laten taxeren, kunt u ervoor zorgen dat uw pand adequaat verzekerd is. Betrek een professioneel taxatiebureau om de waarde van uw gebouw op deskundige wijze vast te stellen. Neem vandaag nog contact met ons op om een taxatieafspraak te maken en uw VvE te beschermen tegen mogelijke financiële risico's.

Gemeenten

Specialist in utiliteit

Gemeenten bezitten een aanzienlijk aantal (openbare) gebouwen, die een verhoogd risico lopen op schade, zoals bijvoorbeeld brand. Onderverzekering brengt een aanzienlijk financieel risico met zich mee. Met een taxatie van de herbouwwaarde door St Taxatiediensten voorkomt u zowel onder- als oververzekering. Onderverzekering is vooral een reëel risico wanneer uw pand aanpassingen heeft ondergaan. Door een professionele taxatie van de herbouwwaarde zorgt u ervoor dat uw gebouwen altijd op basis van de actuele waarde zijn verzekerd. Op die manier vermijdt u onnodige risico's en weet u zeker dat u nooit te veel premie betaalt.

Het taxeren van buurthuizen, sportaccommodaties en -kantines, en zwembaden vereist specifieke expertise. Bij ons werken uitsluitend deskundige en ervaren taxateurs. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in het taxeren voor gemeenten en mogen gerust zeggen dat dit een specialisme van ons is. 

Kies voor de expertise van St Taxatiediensten en bescherm uw gemeentelijke gebouwen tegen financiële risico's.

Monumenten

Bewaar de monumentale status

Het herstel van schade aan een monumentaal pand is aanzienlijk complexer en kostbaarder dan bij een regulier pand. Het behoud van de monumentale status vereist dat beschadigde onderdelen niet zomaar vervangen kunnen worden. Het volledig verlies van een monumentaal pand resulteert niet alleen in het verdwijnen van de monumentale waarde, maar ook van de officiële monumentale status.

Bij St Taxatiediensten zijn we goed bekend met de verzekeringsaspecten die komen kijken bij monumentale en waardevolle panden. We kunnen u adviseren bij het afsluiten van een passende verzekering en de bijzondere clausules die in dit geval van toepassing zijn. Onze ruime ervaring op het gebied van taxaties van monumentale panden stelt ons in staat om ze op waarde te schatten en de juiste bescherming te bieden.

Met St Taxatiediensten verkleint u het risico van onderverzekering en voorkomt u dat u onnodig te veel premie betaalt. Dit is vooral belangrijk, aangezien reguliere gebouwenverzekeringen niet altijd passend zijn voor monumentale panden.