• ST Taxatiediensten

    Bedrijfstaxaties

Onze werkwijze

  1. Wij bepalen in overleg met u wat het doel is van de taxatie en leggen de gemaakte afspraken vast in een opdrachtbevestiging. Het tarief wordt van tevoren vastgesteld, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
  2. Wij verzamelen alle informatie die nodig is om te komen tot een goed onderbouwd waardeoordeel. Denk hierbij aan een uitgebreide visuele inspectie, opvragen van kadastrale en gemeentelijke informatie, etc.
  3. Bij het concept-taxatierapport, dat u vooraf ter inzage ontvangt, verzorgen wij de verplichte plausibiliteitsverklaring voor de externe taxateur, die achteraf de marktwaarde en de onderbouwing van de afgegeven waarde dient te controleren.
  4. Het definitieve taxatierapport voldoet aan de geldende Europese en internationale taxatienormen (EVS/IVS-standards).

Bedrijfstaxaties

Taxatie voor aan- of verkoopbeslissing

Bij het nemen van een belangrijke beslissing over de aankoop of verkoop van een bedrijfspand is een deskundig oordeel van essentieel belang. Onze grondig onderbouwde en transparante taxaties bieden waardevolle richtlijnen voor zowel de koper als de verkoper bij dit proces.

 

Bepalen van een huurwaarde

Of u nu uw zakelijke pand wilt verhuren of juist op zoek bent naar huurruimte, wij helpen u bij het berekenen van de economische huurwaarde. Met inachtneming van de bestemming, marktsituatie, locatie en grootte van het pand, voeren wij een gedegen taxatie uit om de huurprijs op een solide basis vast te stellen.

Financiering & boekhouding

Taxatie voor financiering 

Bij het verkrijgen van financiering voor uw zakelijk vastgoed is een nauwkeurige taxatie essentieel. Wij berekenen de economische huurwaarde, rekening houdend met de bestemming, marktsituatie, locatie en grootte van het pand. Onze onderbouwde taxatie biedt waardevolle inzichten bij het bepalen van de huurprijs.

 

Boekhoudkundige taxtaties

Roerende zaken kunnen boekhoudkundig al lang zijn afgeschreven, waarbij gekeken wordt naar de bedrijfseconomische levensduur. Echter, de technische levensduur is bepalend voor de vervangingswaarde of actuele waarde. Door een commerciële taxatie kunnen zogenaamde stille reserves aan het licht komen. Dit kan van invloed zijn op financierings- of bedrijfsovernamebeslissingen.